Праграма Круглага стала "Кніжная спадчына ў музейным адлюстраванні"

Музей беларускага кнігадрукавання анансуе праграму Круглага стала "Кніжная спадчына ў музейным адлюстраванні", прысвечанага 25-годдзю Музея.

Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік

Круглы стол «Кніжная спадчына ў музейным адлюстраванні»
да 25-годдзя Музея беларускага кнігадрукавання
Полацк, 10 верасня 2015 г.

Праграма

10.00 – 11.00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў.
11.00 – 11.20 Адкрыццё круглага стала. Прэзентацыя выставы «Выданні Францыска Скарыны з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі».

11.20 – 11.30 Суша Аляксандр Аляксандравіч,
кандыдат культуралогіі, намеснік дырэктара па навуковай рабоце і выдавецкай дзейнасці Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

Скарыніяна ў музейнай экспазіцыі: набыткі і перспектывы напярэдадні 500-годдзя беларускага кнігадрукавання.


11.40 – 11.50 Киреева Галина Владимировна,
заведующая научно-исследовательским отделом книговедения Национальной библиотеки Беларуси.

Роль Е.Л. Немировского в изучении наследия Ф. Скорины: к 90-летию со дня рождения российского исследователя.


11.50 – 12.00 Аксёнова Галина Владимировна,
доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета.

Развитие традиций церковного книгоиздательства в середине XIX века.


12.00 – 12.10 Зуева Галіна Паўлаўна,
вядучы навуковы супрацоўнік Музея беларускага кнігадрукавання – філіяла Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка.

Асноўныя падыходы да камплектавання кніжнага фонду НПГКМЗ.


12.10 – 12.20 Лаўрык Юры Мікалаевіч,
вядучы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь.

Методыка апісання кніжных пазнак, ужываная пры падрыхтоўцы каталогаў кніжных помнікаў са збораў Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь.


12.20 – 12.30 Ашуева Вера Яўгенаўна,
старшы навуковы супрацоўнік Музея беларускага кнігадрукавання – філіяла Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка.

Правененцыі як адна з крыніц вывучэння гісторыі кнігі (на прыкладзе беларускіх выданняў першай паловы ХХ ст. з фондаў НПГКМЗ).


12.30 – 12.40 Томчик Людмила Леонидовна,
старший научный сотрудник Могилёвского областного краеведческого музея им. Е.Р. Романова.
Раритеты книжной коллекции из собрания Могилёвского областного краеведческого музея им. Е.Р. Романова.


12.40 – 12.55 Перапынак


12.55 – 13.05 Філімонава Вольга Аляксандраўна,
старшы навуковы супрацоўнік Музея беларускага кнігадрукавання – філіяла Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка.

Каталог лаціна-польскіх выданняў ХVI-XVIII стст. з фондаў НПГКМЗ.


13.05 – 13.15 Анучына Наталля Уладзіміраўна,
старшы навуковы супрацоўнік Музея беларускага кнігадрукавання – філіяла Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка.

Калекцыя выданняў беларускага замежжа ў фондах НПГКМЗ.


13.15 – 13.25 Якубовіч Іна Фёдараўна,
старшы навуковы супрацоўнік Віцебскага абласнога краязнаўчага музея.

Асаблівасці функцыянавання калекцыі “Друкаванныя выданні. Сучасная беларуская літаратура” з фондаў УК ”ВАКМ”.


13.25 – 13.35 Воранава Галіна Юр'еўна,
вядучы навуковы супрацоўнік аддзела навукова-экспазіцыйнай і выставачнай работы Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы.

Падыходы да экспанавання кніг у экспазіцыі Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы “Шляхі”: традыцыі і наватарства.


13.35 – 13.45 Гулева Вольга Барысаўна,
загадчык навукова-экспазіцыйнага аддзела Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры.

Кніга ў музейнай прасторы – літаратурныя выставы.


13.55 – 14.05 Новокрещенова Татьяна Ивановна,
заведующая отделом организации выставочной работы Российской государственной библиотеки.

Книга в экспозиционной деятельности Российской государственной библиотеки новейшего времени.


14.15 – 14.25 Сапега Таццяна Андрэеўна,
загадчык сектара навукова-праектнай работы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.

Арыгінал і копія кніжнага помніка ў музейнай экспазіцыі: да праблемы суіснавання.


14.25 – 14.35 Шульчанка Вольга Анатольеўна,
вядучы навуковы супрацоўнік Музея-бібліятэкі Сімяона Полацкага – філіяла Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка.

Музейна-педагагічныя заняткі як сродак папулярызацыі кнігі.


14.35 – 14.45 Падвядзенне вынікаў.


14.45 Абед

51